Ready – made s.r.o

Ready – made s. r. o.

Začít podnikat s společností se v posledních letech doopravdy rozmohlo. Je to velice snadný a levný začátek pro každého z nás. Internetové portály jsou plné firem, které tyto hotové společnosti prodávají. Za všechny můžeme jmenovat například CCB Company nebo Smart Comapnies.

Ready – made s. r. o.

Společnosti, které vám prodají Ready – made s.r.o, ji předem založí a zapíší ji do obchodního rejstříku. Také vyřídí základní kapitál, administrativní práce a legislativu. Vy si toto všechny musíte jen koupit za zhruba 25 tisíc korun českých. Podnikat tak můžete začít do několika málo hodin.

 

Rada

Pokud se budete chtít vyhnout případným problémům, vyžádejte si potvrzení o bezdlužnosti a čisté obchodní historii vaší ready – made s.r.o společnosti vystavené auditorem. Takovéto potvrzení by však mělo být samozřejmostí. Pokud si budete kupovat nějakou z evropských společností, cena se bude lišit stát od státu.